Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Berichten

 • De laatste periode van het schooljaar 2013-2014 is in gegaan. Vlak voor de meivakantie werden de projectweken afgesloten.

​“De Wegwijzer; school van de smaak” was het thema en op donderdag 24 april j.l. kon u tijdens de afsluitingsavond de eindresultaten zelf komen ervaren. Zelfs de burgemeester van Ede, Dhr. C. van der Knaap, was van de partij en hij genoot van alle presentaties en vooral van de hapjes die door de leerlingen klaar waren gemaakt. Het gevolg was dat hij de kinderen beloofde in november terug te zullen komen. Hij zal dan voor iedereen pannenkoeken komen bakken op De Wegwijzer. Reken maar dat wij dat in onze agenda hebben genoteerd!

Meteen de volgende dag stonden de Koningsspelen op het programma. Na de landelijke openingsdans werden alle uitgezette spelletjes bezocht door de kinderen. Het werd een hele gezellige dag.

De laatste weken van dit schooljaar zullen in het teken staan van afsluiten en voorbereiden op het nieuwe jaar. De schoolverlaters gaan zich voorbereiden op hun afscheid. De avond-4-daagse zal in de eerste week van juni gelopen worden en ook de schoolreis ligt nog in het verschiet.

Voor u als ouder(s)/verzorger(s) staan de handelingsplangesprekken gepland voor 1 en 3 juli a.s.. De nieuwe groepsindelingen voor het nieuwe schooljaar worden samengesteld en nieuwe planningen worden gemaakt. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Chris Adriaansen
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)