Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingen en verbeteringen

 • De start van het nieuwe kalenderjaar 2015 ligt alweer enkele weken achter ons. Een jaar waarin vele veranderingen zich voordoen binnen het onderwijs en de zorg. Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in het onderwijs.

Wij gaan ervan uit dat dit de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede komt. Om meer inzicht te krijgen in de onderwijskwaliteit van De Wegwijzer is onlangs een tevredenheidsonderzoek uitgezet binnen de doelgroep ouders/verzorgers en de doelgroep ketenpartners. Voldoet De Wegwijzer aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en vooral: wat kan beter? Als ouder/verzorger heeft u een vragenlijst ontvangen waarin u uw mening over De Wegwijzer kunt geven. Dat vinden wij belangrijk, want met de opbrengsten van het onderzoek willen wij de kwaliteit van de school verder verbeteren. Wij hopen dat wij vele reacties mogen ontvangen. Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

 
Ook de oudergesprekken “tussenevaluatie handelingsplan”  hebben recent plaats gevonden. U bent geïnformeerd over de ontwikkelingen die uw kind doormaakt en de resultaten vormen de basis om een nieuw bijgesteld handelingsplan samen te stellen.
Verder kijken wij uit naar de projectweken die op 3 maart, meteen na de voorjaarsvakantie, van start zullen gaan. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt. Wij weten van voorgaande jaren dat al spelend, lezend, vertellend en zelf ontdekkend er veel geleerd wordt rondom het thema. Noteert u alvast  donderdagavond  26 maart in uw agenda, dan zullen de leerlingen de resultaten aan u presenteren. Wij houden u verder op de hoogte.
 
Chris Adriaansen,
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)