Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De Wegwijzer bestaat 10 jaar!

 • De Wegwijzer bestaat 10 jaar, tijd voor een feestje!!!

Het is alweer 10 jaar geleden dat De Wegwijzer zijn deuren opende aan De Bunschoterweg 2A te Ede. De school startte met 6 groepen in een voor onze doelgroep leerlingen prachtig gerenoveerd schoolgebouw. Hier werden de leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar ondergebracht.

Wat vooraf ging is historie: Voor 2006 stond de Koningin Emmaschool bekend als dé school voor ZML onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar in Ede en omstreken. Daarnaast werd ZML onderwijs gegeven op De Merel, een kleinere school verbonden aan ’s HeerenLoo op het terrein van De Hartenberg. Beide scholen werden samengevoegd en sloten zich bestuurlijk aan bij De Onderwijsspecialisten. De samenvoeging leverde een ruim aantal leerlingen op. Zoveel dat besloten werd om 2 scholen in te richten: De Wegwijzer (SO school voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar) en De Toekomst (VSO school voor leerlingen van 12/13 jaar en ouder). Daarmede werd inhoud gegeven aan de visie “gewoon als het kan, speciaal als het moet”: de belevingswereld van een jong kind is anders dan de belevingswereld van een jongere op weg naar volwassenheid.

Zoals gezegd: SO De Wegwijzer kreeg onderdak aan De Bunschoterweg en VSO De Toekomst bleef in het gebouw van de voormalige Koningin Emmaschool waar het zich ontwikkelde tot een ZML praktijkschool met goed ingerichte theorie- en praktijklokalen.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder. 10 Jaren waarin de ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs niet stil stonden. Ontwikkelingen die De Wegwijzer oppakte als nieuwe uitdagingen. En met resultaat!

Vanaf de start in 2006 was er een goede samenwerking met zorgpartner ’s HeerenLoo. In groep “Duizeltje” werd door school- en zorgpersoneel een onderwijs-zorg aanbod geleverd aan kinderen die bekend waren met problematieken in het autistisch spectrum. Deze unieke samenwerking verliep zo succesvol dat in 2009 besloten werd de samenwerking verder uit te bouwen. Vanuit de gedachte “elk kind heeft recht op thuisnabij onderwijs” werd besloten de school in te gaan richten voor de doelgroep ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Voor deze doelgroep waren inmiddels landelijke onderwijs leerlijnen ontwikkeld.

Na de uitbreiding (2 nieuwe lokalen, een verzorgingsunit en grote snoezelruimte) werd de school in februari 2011 feestelijk heropend.

De invoering van de wet op het Passend Onderwijs bracht opnieuw nieuwe uitdagingen met zich mee. De Wegwijzer werd benaderd door SBO De Vogelhorst om samen te komen tot een huisnabij onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften in Barneveld en omgeving. Na een grondige voorbereiding werd in augustus 2012 binnen De Vogelhorst gestart met de Stimuleringsgroep. Hierin zitten SBO leerlingen die op bepaalde ontwikkelingsgebieden extra ondersteuning op ZML niveau behoeven. De groepsleiding bestaat uit een leerkracht vanuit De Wegwijzer en een leerkracht vanuit De Vogelhorst. De positieve uitstroom resultaten bewijzen inmiddels het succes van deze samenwerking.

Na een aanloopfase werd in 2014 een volgende stap gezet: De Wegwijzer en ’s HeerenLoo openden “Kansrijk”; een unieke voorziening voor zml leerlingen met moeilijk begrijpbaar gedrag. Deze leerlingen hebben bij het leren intensieve ondersteuning nodig binnen een aangepaste omgeving. Die omgeving werd gevonden op het terrein van De Hartenberg. Ook binnen deze voorziening werken leerkrachten en zorgmedewerkers samen, waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van logeren, naschoolse opvang, week-end opvang en/of wonen. Ook “Kansrijk” heeft haar bestaansrecht in de afgelopen jaren bewezen.

De Wegwijzer; een school die al 10 jaar in beweging is om het meest passende onderwijs te bieden aan de leerlingen die aan de school zijn toevertrouwd. De school wordt omschreven als een “brede doelgroepen school” met naast zml onderwijs ook expertise op het gebied van onderwijs-zorg (emb), autisme, moeilijk begrijpbaar gedrag, totale communicatie en sensorische informatie verwerking. Een school met betrokken ouders en een gemotiveerd team, want samen staan we voor het beste voor uw kind: “Samen laten we elk kind groeien ……..”   

Ik hoop dat De Wegwijzer nog vele decennia invulling mag geven aan deze mooie opdracht.

Chris Adriaansen, directeur

Column

:

Help (nieuw venster)