Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De laatste weken

 • Vandaag 1 juni is de meteorologische zomer in gegaan, zo hoorde ik vanmorgen op de radio. De tijd gaat snel en het schooljaar gaat zijn laatste weken in. Weken waarin we toeleven naar de zomervakantie met nog tal van activiteiten.
21 April j.l. vonden de Koningsspelen plaats met een fantastische openingsdans en allerlei gezellige spelen en activiteiten op het plein. Het werd een hele gezellige dag. Ook het schoolkamp voor de bovenbouw leerlingen was een groot succes. 3 Dagen logeren op boerderij Hoekelum in Bennekom. Het werd één groot feest met als thema “Heel De Wegwijzer Bakt”. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

De laatste weken van dit schooljaar zullen in het teken staan van afsluiten en voorbereiden op het
  nieuwe jaar. De avond-4-daagse zal van 6 tot 9 juni gelopen worden en de schoolverlaters gaan zich voorbereiden op hun afscheid.
Voor u als ouder(s)/verzorger(s) staan de handelingsplan gesprekken gepland voor 20 en 22 juni a.s.. De nieuwe groepsindelingen voor het nieuwe schooljaar worden samengesteld en nieuwe planningen worden gemaakt.
Onlangs deden wij in samenwerking met ’s Heeren Loo een behoefte inventarisatie naar deelname aan de Naschoolse Opvang in het nieuwe schooljaar. In principe zijn er voldoende (voor)aanmeldingen om de opvang voor alle werkdagen in te richten. ’s Heeren Loo neemt dit verder op zich en zal spoedig contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) die zich hebben aangemeld.
Chris Adriaansen, directeur

Column

:

Help (nieuw venster)