Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Einde van het jaar in zicht

 • Met de maand december in het verschiet bereidt De Wegwijzer zich voor op al die activiteiten die deze periode zo feestelijk en gezellig maakt.
 
Sinterklaas is in het land, de school is stemmig versierd en de kinderen zijn druk met zijn komst op 5 december a.s. En als de Sint dan straks weer huiswaarts richting Spanje is teruggekeerd wacht ons het Kerstfeest.
Deze periode doet ons ook vooruit kijken richting het nieuwe jaar. Onze voornemens zijn neergelegd in het Jaarplan 2014 van De Wegwijzer. Onze voorbereidingen en reeds ondernomen acties in verband met de invoering van het Passend Onderwijs 1 augustus a.s. vormen de hoofdmoot van dit plan. Binnen het nieuw in te richten Samenwerkingsverband moeten op regionaal niveau nog vele zaken geconcretiseerd worden. Echter; school De Wegwijzer heeft in de ontwikkeling naar passende arrangementen al de nodige initiatieven genomen. Binnen SBO “De Vogelhorst” te Barneveld doen we voor het tweede jaar ervaring op in het inzetten van onze expertise in een extra ondersteuningsgroep op deze school . Vanaf half november gebeurt dit met de daadwerkelijke inzet van een leerkracht van De Wegwijzer. Eenzelfde pilot loopt met SBO De Dijk in Wageningen. Hierbij is onze leerlijn-coördinator betrokken. Daarnaast is onze leerlijn-coördinator via de Ambulante Begeleidingsdienst betrokken bij een aantal “zorgleerlingen” in het basisonderwijs. Op deze wijze maken wij onze expertise bekend bij het regulier onderwijs in de regio.
Wij realiseren ons goed dat deze ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van onderwijs die wij realiseren voor de leerlingen op De Wegwijzer. In het Jaarplan 2014 zijn daartoe o.a. opgenomen: verdere professionalisering van het personeel en de doorontwikkeling van vakgebieden als lezen, taal, rekenen en sociale competentie.
Terug naar de dagelijkse werkpraktijk: geur van versgebakken pepernoten op de gang, Sinterklaas gezang vanuit groep Petteflet ……………………………. het is de meest gezellige periode van het jaar!
In de aanloop naar de feestdagen wens ik u goede weken toe.
 
Chris Adriaansen

Column

:

Help (nieuw venster)