Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Kernwaarden

 • De volgende prachtige zinnen verwoorden de missie en visie van Stichting De Onderwijsspecialisten waar onze school De Wegwijzer onderdeel van is:
 
'Ons onderwijs en onze onderwijsbegeleiding hebben tot doel de leerlingen voor te bereiden en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van wonen, dagebesteding of werk en vrije tijd. De toekomst van de leerling staat centraal. Samen laten we elk kind groeien'. 
 
Op 29 oktober j.l. vond er op De Wegwijzer een studiedag plaats bestemd voor alle medewerkers. Met bovengenoemde missie/visie stond de vraag centraal: 'Vanuit welke waarden geven wij invulling aan de geformuleerde missie/visie? Met andere woorden: Wat inspireert ons om dit werk op deze plaats met deze kinderen te doen. WHY?'.
 
Met enkele video boodschappen beantwoordden enkele personeelsleden deze WHY-vraag. De grote betrokkenheid bij de doelgroep in het algemeen en specifiek De Wegwijzer in het bijzonder was kenmerkend. Passie voor deze speciale leerlingen en een fijn team om in te werken!
 
Vervolgens werden de door De Onderwijsspecialisten geformuleerde kernwaarden geïntroduceerd: BETROKKEN-ZELFKRITISCH-SPRANKELEND-VINDINGRIJK. Met 'speeddaten' als werkvorm werd hier invulling aan gegeven. Enkele voorbeelden:        
 
SPRANKELEND: De vorderingen van de leerlingen geven weer nieuwe energie; gevoel en emotie.
 
BETROKKEN: Liefde voor de doelgroep en het vak: een goede band met de leerling opbouwen.
 
KRITISCH: Ergens voor vechten: vanuit passie en betrokkenheid elkaar feedback geven.
 
VINDINGRIJK: Continue interactie met de leerlingen hebben; ambitieuze doelen met kleine stapjes bereiken.
Aan het eind van de studiedag konden we concluderen dat de geformuleerde kernwaarden prima passen binnen de eigenheid van De Wegwijzer. Ze verwoorden ons hele denken en handelen in het onderwijs en de zorg van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.    
 
Chris Adriaansen
 
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)