Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Kunst

 • Het is donderdag 26 maart en het bruist van de activiteiten binnen de school. Vanavond worden de projectweken afgesloten met een grootse presentatie voor ouders, familie en andere belangstellenden.

De school wordt omgetoverd tot een heus museum met zalen vol met kunstwerken: schilderijen, portretten, boetseer werkstukken, enz., enz.. Er is door onze leerlingen studie gemaakt van Mondriaan, van Gogh, Miró en vele andere kunstenaars  en er zijn musea bezocht om inspiratie op te doen. Die inspiratie werd omgezet in actie en de resultaten mogen gezien worden! Opnieuw blijkt over wat voor een bijzondere talenten onze leerlingen beschikken. Prachtige werkstukken zijn er te bewonderen en ik zie nu al gezichten glimmend van trots in de klassen.

Kunst. Enige tijd geleden werd het tijdens een themabijeenkomst van De Onderwijsspecialisten als volgt omschreven: Kunstzinnige vorming is de kers op de taart en samen met andere vakken een wezenlijk ingrediënt voor onderwijskwaliteit, omdat het een specifieke bijdrage levert aan persoonlijke ontwikkeling en leren. De sociaal emotionele ontwikkeling is op onze school één van de 5 belangrijkste ontwikkelgebieden. De kunstzinnige vorming ontwikkelt de zintuiglijke waarneming bij het kind en stimuleert de expressieve uiting; het mag met het creëren van een werkstuk laten zien wat het innerlijk beleefd en ervaart. Zie daar de relatie met de sociaal emotionele ontwikkeling; de kers op de taart!
Genoeg theorie, terug naar de realiteit: vandaag, 26 maart, de afsluiting van het Kunstproject. Trotse leerlingen, die met enige spanning uitkijken naar vanavond; het moment waarop ze hun expressieve uitingen mogen tonen aan de buitenwereld. Talenten zijn het! Het zal een geweldige avond worden!
 
Chris Adriaansen,
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)