Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Laatste weken

 • Er resten ons nog slechts zeven weken voordat de zomervakantie gaat beginnen.
Er resten ons nog slechts zeven weken voordat de zomervakantie gaat beginnen. Zeven mooie weken met nog genoeg activiteiten die ons in zomerse sferen brengen naar de afsluiting van dit schooljaar. Een schooljaar waar we nu al met trots op terug kunnen kijken.
De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn al in volle gang. Nieuwe roosters worden ingepland en de nieuwe groepsindelingen worden samengesteld. Wat dit laatste betreft kunnen wij u melden dat wij met ingang van het nieuwe schooljaar gaan starten met een thuisnabije zml-groep binnen SBO school De Vogelhorst te Barneveld. Een groep voor leerlingen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar die woonachtig zijn in Barneveld of directe omgeving. In een eerste contact zijn de ouders van de beoogde leerlingen geïnformeerd over deze plannen. Met de inrichting van deze groep zetten wij een eerste stap in de verdere samenwerking die we aan willen gaan met de SBO scholen in onze regio.
Maar voor het zover is sluiten we in de komende periode het schooljaar af met het schoolreisje op 7 juni en voor de schoolverlaters de musical en het schoolverlatersfeest op 12 juli. Donderdagmiddag  5 juli maken de leerlingen kennis met elkaar en met de nieuwe groepsleiding in de nieuwe groepssamenstelling. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) staan de handelingsplan gesprekken gepland op 19 en 21 juni a.s.. Wij hopen u dan te mogen begroeten.
Chris Adriaansen 
directeur
Activiteitenoverzicht
Juni
05 juni                 MR vergadering 20.00u.
07 juni                 Schoolreisje
12 juni                 Kennismaking schoolverlaters met VSO DeToekomst
19 juni                    Handelingsplan ouderavond
21 juni                 Handelingsplan ouderavond
21 juni                 Kennismaking schoolverlaters met VSO De Toekomst
22 juni                 Inleveren kopij schoolkrant
29 juni                 Studiedag personeel: leerlingen vrij
 
Juli
02 juli                  MR vergadering 20.00u.
05 juli                  Kennismaking leerlingen nieuwe groepen
12 juli                  Feest schoolverlaters
13 juli                  Rapporten, schoolkrant uit, 12.45u. begin zomervakantie

Column

:

Help (nieuw venster)