Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Het nieuwe schooljaar is begonnen!

 • De eerste schoolweken liggen achter ons. Maandag 24 augustus j.l. mochten wij alle kinderen en medewerkers weer gezond en wel begroeten op De Wegwijzer.
Ieder nog nagenietend van de zomervakantie, zo bleek uit de vele verhalen van de kinderen maar zeker ook van de ouders/verzorgers die deze eerste schooldag aanwezig waren op de koffieochtend. Een spannende dag, niet alleen voor de nieuwe kinderen die door hun ouders/verzorgers gebracht werden, maar ook voor de overige kinderen die startten in een nieuwe groep bij hun nieuwe juffen of meester. Inmiddels is iedereen gewend en bruist het binnen de school weer van de activiteiten.
Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe plannen maken en nieuwe uitdagingen aangaan. Zo willen wij onze kunst en cultuureducatie en het ict-onderwijs komend schooljaar een behoorlijke impuls geven. Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Onze leerlingen doen dat door ervaringsgericht te leren: door te doen, te horen, te zien en te voelen. Met de cultuureducatie leren ze op een expressieve en creatieve wijze ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen te uiten. Binnen het onderwijsprogramma wordt daarbij aandacht besteed aan de vakgebieden beeldende vorming, muzikale vorming, dramatische vorming, dans en taal.
Binnen ons ict-onderwijs starten wij met het iPad-project. Het doel is om de iPad in te zetten als middel ter ondersteuning bij de taalgroepen (mondelinge en schriftelijke taal). Het gaat daarbij om de “Leespraatgroep”. Leerlingen in deze groep hebben behoefte aan het veelvuldig herhalen van de leerstof. Door de iPad ook in de thuissituatie in te zetten kan het aantal oefenmomenten worden uitgebreid. Met dit project doen we ervaring op met “het nieuwe leren” en kijken we hoe we dit verder uit kunnen breiden en door ontwikkelen.
Mooie ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Want daar staan we voor en gaan we voor!
Ik wens leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van De Wegwijzer een fijn en goed nieuw schooljaar toe.
 
Chris Adriaansen
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)