Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend Onderwijs

 • Met ingang van 1 augustus a.s. gaat de wet op het Passend Onderwijs in. Ook De Wegwijzer krijgt te maken met deze wetgeving. Het is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd.
 
Reguliere- en speciale scholen gaan met elkaar samenwerken in samenwerkingsverbanden met als uitgangspunt dat ieder kind huisnabij het onderwijs kan volgen wat bij hem/haar past.
De Wegwijzer maakt deel uit van het “Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei”. In dit samenwerkingsverband werken basisscholen, SBO- en SO-scholen uit de gemeentes Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Rhenen en Wageningen met elkaar samen.
De scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die de kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Deze veranderingen hoeven geen probleem te zijn, zolang de individuele hulpvraag van de leerling maar centraal blijft staan!
Zowel De Wegwijzer als ons schoolbestuur De Onderwijsspecialisten blijven de ontwikkelingen van het samenwerkingsverband  nauwkeurig volgen. Ook leveren wij ons aandeel aan het tot stand komen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierin staat beschreven hoe passend onderwijs in onze regio wordt georganiseerd. Ons aanbod wat al op verschillende niveaus gerealiseerd is binnen het SBO onderwijs in de regio en onze samenwerking met ’s HeerenLoo zijn daar voorbeelden van.
Voor De Wegwijzer blijft het uitgangspunt dat goed onderwijs afgestemd is op en passend is bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Of; zoals de oneliner uit onze schoolgids zegt: “We begrijpen de leerwensen en –behoeften van uw kind!”
 
Chris Adriaansen
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)