Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Schooljaar 2013-2014 is begonnen

 • Het is begin oktober en de eerste schoolweken liggen achter ons. Begin september mochten wij alle kinderen en medewerkers weer gezond en wel begroeten op de Wegwijzer.
 
Maandag 2 september, de eerste schooldag, was een spannende dag. Niet alleen voor de nieuwe kinderen die veelal door hun ouders/verzorgers gebracht werden, maar ook voor de overige leerlingen die startten in een nieuwe groep bij hun nieuwe juffen of meester. Inmiddels is iedereen gewend en staat de school weer bol van de activiteiten! 17 September j.l. vond de groeps-informatie avond plaats. Deze avond werd druk bezocht; vele ouders/verzorgers lieten zich door de groepsleiding informeren over de gang van zaken in de groep van hun kind en maakten onderling kennis met elkaar.
Ook de eerste sportactiviteiten liggen al achter ons: dinsdag 24 september namen de leerlingen van groep Beestenboel deel aan de sportdag op sportpark Valkenhuizen te Arnhem. Hier werden door onze leerlingen weer grootse prestaties geleverd en daar zijn we enorm trots op!
In ons jaarplan staat vermeldt waar dit nieuwe schooljaar onze bijzondere aandacht naar uit zal gaan. De ontwikkelingen rondom de invoering van het Passend Onderwijs zullen nadrukkelijk onze aandacht krijgen. Er zijn inmiddels collega’s die buiten de school werkzaam zijn en daar onze speciale expertise inzetten. Verder gaan we starten met het groepsdoorbrekend rekenen en hopen we op ICT-gebied met nieuw ingezet beleid verdere stappen te kunnen zetten.
Ik wens leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van De Wegwijzer een plezierig en goed schooljaar toe.
 
Chris Adriaansen
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)