Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Schooljaar 2018-2019

 • Het is begin oktober en de eerste schoolweken liggen achter ons. Maandag 27 augustus j.l. mochten wij alle kinderen, medewerkers en vele ouders/verzorgers weer begroeten op deze eerste schooldag.
Het is begin oktober en de eerste schoolweken liggen achter ons. Maandag 27 augustus j.l. mochten wij alle kinderen, medewerkers en vele ouders/verzorgers weer begroeten op deze eerste schooldag. Een spannende dag voor de nieuwe leerlingen, maar ook voor de overige leerlingen die startten in hun nieuwe groep bij hun nieuwe juffen. Vele enthousiaste vakantieverhalen waren er te horen en ieder had weer zin in het nieuwe schooljaar! Ook mochten wij juffr. Hermien Bouwmeester als nieuwe juf verwelkomen in groep Klaver.

Helemaal spannend was het voor onze 6 leerlingen uit Barneveld en omgeving die hun eerste schooldag beleefden in de nieuwe groep van De Wegwijzer die is ondergebracht in SBO school De Vogelhorst te Barneveld. Onder leiding van juffr. Linda Dikker en juffr. Corine van Donzelaar krijgen deze leerlingen hier een thuisnabij onderwijsaanbod. Een mooi samenwerkingsinitiatief tussen De Wegwijzer en De Vogelhorst!

Ook nieuw is de per 27 augustus opgestarte Observatie-en diagnostiekgroep voor jonge kinderen bij Dikkie Dik aan de Horalaan in Ede. Deze groep is bedoeld voor jonge kinderen waarvan nog niet helemaal duidelijk is welke vorm van onderwijs het meest passend is. Het is dan ook een samenwerkingsinitiatief vanuit onze zorgpartner ‘s HeerenLoo, SBO De Regenboog Ede, SO De Wegwijzer en het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

In de onlangs toegestuurde schoolgids heeft u de belangrijkste informatie voor dit schooljaar kunnen lezen. Speerpunten voor 2018-2019 zijn het vergroten van de ouderbetrokkenheid, extra aandacht voor autisme in de klas, het vergroten van de leeropbrengsten (Opbrengst gericht werken) en extra aandacht voor de doelgroep EMB in de onderwijs zorg groepen (LACCS).

Voor de zomervakantie heeft De Wegwijzer in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat onze school in vergelijking tot andere scholen voor speciaal onderwijs een zeer positief leerklimaat kent. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Wij ervaren dit als mooie ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Daar staan we voor en gaan we voor!

Ik wens leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van De Wegwijzer een fijn en goed schooljaar toe.

Chris Adriaansen

Directeur

Column

:

Help (nieuw venster)