Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Talent

 • Bij aanvang van het kalenderjaar 2015 berichtte ik u dat 2015 een jaar zou gaan worden met vele veranderingen binnen het onderwijs en de zorg. Nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit van het onderwijs moet verhogen.
Nu een jaar verder concluderen we dat er flinke stappen voorwaarts zijn gemaakt. Passend Onderwijs krijgt in al zijn facetten vorm en De Wegwijzer kent en neemt zijn rol daarin binnen het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.
Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de kwaliteit van het onderwijs binnen de school goed op orde te hebben. In dat kader bezocht 12 januari  j.l de Inspectie van het Onderwijs onze school met als thema: hoe werkt de school aan de opbrengsten? In de eindbeoordeling mochten wij van de inspecteur vernemen dat die opbrengsten op een goed niveau liggen en dat de kwaliteitszorg goed geregeld is binnen De Wegwijzer. Ook de bezochte lessen werden als goed beoordeeld. Een compliment aan het team is hier zeker op zijn plaats!
Binnen dat team mochten wij onlangs 2 nieuwe collega’s verwelkomen.  In groep Petteflet is op 4 januari Pauline Boerma als leerkracht gestart in de vacature ontstaan door het vertrek van Linda Schimmel. In groep Otje mochten we per 1 februari Conra Tijink verwelkomen als extra klassenassistente. Beide nieuwe medewerkers hebben ruime ervaring in het speciaal onderwijs. Wij wensen ze een fijne tijd toe op De Wegwijzer.
Maandag 25 januari j.l. vond er een bijzonder evenement plaats in Schouwburg Amphion te Doetinchem: Bal Spécial; Het speciaal onderwijs danst! En natuurlijk was De Wegwijzer van de partij. Zeven leerlingen oefenden de afgelopen maanden samen met Introdans voor deze voorstelling wat leidde tot een spectaculair gebeuren. Opnieuw werd duidelijk hoe talentvol de leerlingen van De Wegwijzer zijn! Alle aanwezigen hebben genoten!
Talent; elke leerling op welk niveau dan ook heeft het in zich; elk kind is ergens goed in en heeft de mogelijkheid om zich hierin verder te ontwikkelen. Een mooie uitdaging om daar samen met de ouders/verzorgers inhoud aan te geven. Een uitdaging waar wij allen binnen De Wegwijzer voor gaan!          “Samen laten we elk kind groeien ……………”
Chris Adriaansen
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)