Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Tweede helft van het schooljaar

 • De eerste weken van het nieuwe kalenderjaar liggen alweer achter ons en we zijn de tweede helft van het lopende schooljaar in gegaan.

​De projectweken, die traditiegetrouw bol staan van de activiteiten gaan direct na de voorjaarsvakantie van start. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt en de ervaring heeft ons geleerd dat er rondom het thema al spelend en ontdekkend veel geleerd wordt. Donderdag 30 maart vindt de eind presentatie plaats waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Deze periode staat ook in het teken van het plannen en het vooruit kijken. Zo heeft u onlangs het handelingsplan gesprek kunnen voeren met de groepsleiding van uw zoon/dochter. De uitkomst van dit gesprek vormt de basis van het nieuwe bijgestelde handelingsplan voor de komende periode.

De enquête met betrekking tot het voornemen om de lestijden in het nieuwe schooljaar te wijzigen is  door een groot deel van de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ingeleverd bij de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De oudergeleding zal u binnenkort informeren over de uitslag en het besluit wat zij hierin nemen.

23 Januari j.l. vond de derde studiedag van dit schooljaar plaats. Tijdens deze derde scholingsdag maakten de teamleden kennis met een nieuwe reeks technieken (“Teach like a Champion”) om het beste uit onze leerlingen te halen. Voor de teamleden van de onderwijs-zorg groepen stond tijdens deze dag “LACCS” centraal. “LACCS” staat voor Lichaam, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulatie. EMB kinderen hebben juist op deze gebieden ondersteuning nodig om een goed leven te hebben. Met de opbrengsten van deze en nog komende scholingsdagen willen wij de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren.

Chris Adriaansen,
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)