Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vakantie

 • Zomervakantie! Met de zonnige weken die al achter ons liggen zijn we al helemaal in de stemming. Maar nu is het dan zover: vrijdag 13 juli om 12.45u. zwaaien we de kinderen uit en gaan we genieten van 6 weken vakantie.
We wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en personeel een fijne vakantie toe en hopen iedereen weer gezond terug te zien op maandag 27 augustus.
Wie niet meer terugkeren op onze school zijn onze schoolverlaters Natasja, Lara, Hanin, Elena, Amin, Melike, Darian, Bart, Thijmen Tim, Viktor en Bas die naar VSO De Toekomst gaan en Sjoerd die naar VSO De Blink in Veenendaal gaat. Veel succes op jullie nieuwe school en bedankt voor jullie “Spettershow”; de fantastische eind musical waarvan we enorm hebben genoten!
Met het vertrek van Lara naar het VSO nemen we ook afscheid van Sandra Visch als ouder in de ouderraad. Ook Karin Ebbinkhuijsen neemt afscheid van de ouderraad. In de MR nemen we afscheid van Marcel Vos. Drie betrokken ouders die zich vele jaren hebben ingezet voor de school en onze leerlingen.
Ook twee collega’s nemen afscheid van De Wegwijzer. Laura ter Horst, vele jaren als orthopedagoge verbonden aan De Wegwijzer, gaat meer uren werken op VSO De Toekomst. Thijs Luijer, onderwijsassistent in groep Klaver, gaat werken in de zorg en wordt verbonden aan een woongroep. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid bij de leerlingen en veel succes toegewenst binnen jullie nieuwe werkkring.
We kunnen terugkijken op een goed schooljaar. Er is door leerlingen en medewerkers hard gewerkt en we hebben weer flinke stappen voorwaarts gemaakt. Zo kunnen we melden dat we na de zomervakantie gaan starten met een thuisnabije groep binnen SBO school De Vogelhorst in Barneveld. Leerlingen van De Wegwijzer uit Barneveld of directe omgeving gaan hier een passend onderwijsaanbod krijgen. Mooie ontwikkelingen in samenwerking met één van onze partners.
Tot slot dank ik onze vrijwilligers en de leden ouderraad en medezeggenschapsraad voor hun fantastische support en ondersteuning. Mede door jullie inzet kunnen we dit schooljaar succesvol afsluiten. En natuurlijk dank aan alle leerlingen en medewerkers!
 
Een fijne en zonnige vakantie toegewenst!
 
Chris Adriaansen
directeur

Column

:

Help (nieuw venster)