Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Landelijke staking bezuinigingen Passend Onderwijs

 • Op dinsdag 6 maart organiseren de gezamenlijke onderwijsvakbonden in de Arena in Amsterdam een landelijke stakingsdag tegen de bezuinigingen op passend onderwijs.

Naar verwachting zullen ook medewerkers van De Wegwijzer deelnemen  aan de staking. Om die reden is De Wegwijzer op 6 maart gesloten. 

De staking is gericht tegen bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in het speciaal onderwijs. Volgens de vakbonden zijn de bezuinigingen nadelig voor de kwaliteit van het onderwijs en hebben de ontslagen tot gevolg dat er een hogerewerkdruk ontstaat voor het achterblijvend personeel en er minder tijd overblijft voor individuele aandacht voor de leerlingen.
 
De actievoerders doen een beroep op de Tweede Kamer om af te zien van de bezuinigingen en vragen om het behoud van duizenden banen.
 
Het bestuur van De Wegwijzer onderschrijft de zorgen van de vakbonden en hoopt samen met hen en actievoerders op een stopzetting van de bezuinigingsplannen.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)