Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerklimaatonderzoek

 • Voor de zomer van 2018 heeft de Wegwijzer in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat binnen de school. De resultaten zijn ontzettend positief.
​Dr. G.H.P van der Helm, drs. Karin Putman

Voor de zomer van 2018 heeft de Wegwijzer in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen. Het leerklimaat is bepalend voor de cognitieve- sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische ontwikkeling. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten en klasse-observaties. 

Uit de resultaten is gebleken dat binnen de Wegwijzer in vergelijking tot andere scholen voor speciaal onderwijs een zeer positief leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn volgens de leerlingen zeer responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen en streven naar een goede ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele leerlingen en deze rapporteren dan ook veel groei en veiligheid en een fijne atmosfeer is de klas. Er is weinig sprake van verstorend gedrag. De resultaten zijn dermate positief dat de Wegwijzer qua klimaat gerust gekarakteriseerd mag worden als een excellente school voor speciaal onderwijs.

De Wegwijzer streeft ernaar regelmatig leerklimaatonderzoek te doen om deze kwetsbare groep leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de docenten van de school daarin te ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk. 

Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool Leiden, drs. Karin Putman en drs. Geke Klapwijk coördineren vanuit het Expertisecentrum Jeugd de onderzoeken.

​​​

Nieuws

:

Help (nieuw venster)