Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Onderwijs

  • De Wegwijzer werkt vanuit twee uitgangspunten: adaptief en opbrengstgericht onderwijs.
Dat is wat wij onze leerlingen mee willen geven om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De Wegwijzer helpt hen, samen met u, om deze stappen te zetten.
We stemmen ons zorg-onderwijsaanbod af op de wensen en behoeften van onze leerlingen.
Betekenisvol
We geven betekenisvol onderwijs en begeleiden onze leerlingen naar een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Een samenleving waarin wonen (thuis), leren (school) en vrijetijdsbesteding een belangrijke plaats innemen.
Het onderwijs zal voor de leerlingen uiteindelijk moeten leiden naar een zinvolle invulling van de toekomst, een betekenisvol leven na school.
Onze school staat midden in de maatschappij. Het onderwijs is gericht op een actieve deelname van de leerling aan de samenleving. Het accent ligt hierbij op communicatie, redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.
Resultaten
De Wegwijzer heeft door de invoering van de leerlijnen de mogelijkheid gekregen om stapsgewijs ontwikkelingsgebieden in kaart te brengen en
de resultaten weer te geven. Elk niveau van een ontwikkelingsgebied komt overeen met behaalde leerdoelen door de leerlingen. In het algemeen kunnen we stellen dat onze school voldoende tot goed scoort in verhouding met de overige ZML/MG scholen in het cluster 3-onderwijs. 
 
Didactisch milieu
De teamleden stimuleren de leerlingen tot denken en realiseren een taakgerichte werksfeer. De leraren stemmen de instructies en verwerking af op de onderwijsbehoefte van de leerling. We gebruiken speciale onderwijsmethoden en maken gebruik van de leerlijnen voor speciaal onderwijs. Veel aandacht is er voor het gebruik van de computer bij de lessen en aan het omgaan met multimedia. We beschikken inmiddels over zeven digitale schoolborden.
 
Pedagogisch milieu
We streven naar een pedagogisch klimaat waarin naast een duidelijke structuur, openheid wordt geboden en waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om zo zelfstandig mogelijk te worden. Zo hebben ook onze leerlingen behoefte aan ondersteuning, veiligheid, zelfstandigheid en structuur.
Dit vraagt van de medewerkers een specifieke opstelling en specifieke didactische en pedagogische vaardigheden. Zij creëren een omgeving voor de leerlingen waarin zij zich veilig voelen en stimuleren de kinderen om initiatieven te nemen, binnen grenzen zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.
Actuele ontwikkelingen
De laatste jaren merken we een verandering van de populatie binnen onze school. Omdat ieder kind recht op passend onderwijs heeft, stellen we ons onderwijs ook in op de begeleiding van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. De Wegwijzer is in samenwerking met 's Heeren Loo expertise aan het opbouwen om ook deze leerlingen zorgarrangementen aan te bieden.
​​

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)