Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

middenbouw

In de middenbouw en bovenbouw zitten leerlingen met hetzelfde uitstroomprofiel zo veel mogelijk bij elkaar in de groep.

Hier bouwen we voort op de ontwikkeling van de leerlingen en besteden we meer tijd
aan de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Hierbij houden we rekening
met de individuele leer-, ondersteunings-, en begeleidingsbehoeften.

In de midden en bovenbouw werken we minimaal zes keer per week groepsdoorbrekend
aan de vakken rekenen en lezen.

Bij de samenstelling van de groepen in de midden- en bovenbouw houden we
zoveel mogelijk rekening met:
- het niveau van de leerling
- zijn leerroute en het ontwikkelperspectief
- zijn leeftijd
- zijn mogelijkheden in relatie tot zijn IQ, de diagnose en de zorgbehoefte

Hiermee sluiten we dus zo nauw mogelijk an bij de ondersteuningsvraag van het individuele kind.
  

 

Indeling

:

Help (nieuw venster)