Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

onderwijs- / zorggroepen

  • De Wegwijzer heeft in nauwe samenwerking met de ’s Heeren Loo-organisatie twee onderwijs–zorggroepen; Roos en Pioen.
 In de onderwijs–zorggroepen zitten leerlingen met:         
  1. Een verstandelijke en meervoudige beperking (indicatie ZML-MG);
  2. Een grote zorg- en begeleidingsbehoefte;
  3. Een jong ontwikkelingsniveau en een complexe hulpvraag (in zorgbehoefte, autisme, epilepsie en gedrag);
  4. Een intensieve revalidatiebehandeling, via revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. 
De inrichting van de lokalen voldoet aan de begeleidingbehoefte van het kind en maakt het aanbod betekenisvol. Samen met de ouders zijn de leraren, klassenassistentes, orthopedagoog en intern begeleider nauw betrokken bij de invulling van de hulpvraag van het kind.
Deze leerlingen van Roos en Pioen doen, afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften, mee aan activiteiten in de andere groepen.
De onderwijs-zorggroepen onderscheiden zich van de overige groepen in werkwijze, personele bezetting en overlegstructuur. In de groepen Roos en Pioen werken een leerkracht, een klassenassistent en een klassenassistent-zorg (werkzaam bij de ’s Heeren Loo-organisatie).

Eén kind-één-plan
Door de intensieve samenwerking met ’s Heeren Loo en het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, hebben de kinderen te maken met diverse behandelaars en/of aanvullende diensten. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan een revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut.
 
Voor kinderen die een revalidatiebehandeling krijgen, is één-kind-één-plan de praktische uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school, zorg, revalidatie en ouders. De hulpvragen van u en uw kind zijn hierbij ons uitgangspunt.
 
De therapieën vinden onder schooltijd in het schoolgebouw plaats. Een vast team behandelaars van onze zorgpartner 's Heerenloo voert deze uit onder leiding van een revalidatiearts.
 
De werkwijze bij Eén-kind-één plan vraagt om een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen betrokken partijen: school, revalidatieteam, zorg en ouders. Als ouder kunt u altijd vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind en heeft u een belangrijke stem bij het maken van keuzes uit het onderwijs- en revalidatieaanbod.
 

Indeling

:

Help (nieuw venster)