Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Leerlingenzorg en ondersteuning

  • Alle ondersteuning binnen de school is erop gericht de redzaamheid van de leerlingen te bevorderen.
De school is ingericht op het bieden van extra zorg. We hebben een verschoningskamer, een invalidentoilet, een lift, diverse therapieruimtes en ruimtes om individueel of in kleine groepen met kinderen te werken.
Zorg en coördinatie
De leraar is de spil in het onderwijs - zorgprogramma en signaleert mogelijke knelpunten bij kinderen. Als de gewone ondersteuning in de groepen niet meer voldoende is, bijvoorbeeld op het gebied van werkhouding, gedrag, spraak/taal, motoriek, sociaal gedrag, emoties, wordt het kind aangemeld bij de interne begeleiding. Samen met de leraar en de onderwijsondersteuner wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft. Vanzelfsprekend informeren we de ouders en vragen hen om advies.
 
Groepsbespreking
Op basis van de leerroutes van de leerlingen stelt de groepsleraar elk half jaar doelen per vakgebied. De groepsleraar bundelt deze doelen tot een groepsplan. Dit groepsplan bespreekt hij jaarlijks met de groepsleden en de intern begeleider (IB'er).
 
Hierbij wordt er gekeken of de gestelde doelen conform de leerroute zijn en welke didactische middelen (methoden enzovoort) worden ingezet. Zo nodig wordt hiervoor overige experetise uitgenodigd, bij voorbeeld een orthopedagoog. De organisatie van zorg binnende school is uitgebreid te lezen in ons zorgplan. Dit plan is op school in te zien.

Leerlingzorg en ondersteuning

:

Help (nieuw venster)