Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

kunst & cultuur

Beeldend vormen
Leren om ideeën uit te drukken in een werkstuk. Kleur, vorm, structuur, materialen en technieken leren gebruiken en werkstukken/schilderijen maken.
 
Kunstzinnige vorming en muziek
Handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen
Kinderen ontdekken technieken om met diverse materialen te werken en zich hiermee uit te drukken. Het kijken naar, praten over en genieten van beeldende producten van zichzelf en van een ander speelt een grote rol.
Muziek/dans
Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan zingen, dansen, muziek, (gericht) luisteren, instrumenten onderscheiden/benoemen en oefenen met (ritmische) instrumenten.
Drama
Door middel van rollenspel, toneel of poppenkast leren de kinderen om gevoelens te uiten of zich in te leven in gevoelens en gedachten van anderen.
 
Cultuureducatie
Leerlingen kunnen deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het op expressieve en creatieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen.
 
Natuur- en milieueducatie
Ieder jaar doen de groepen mee aan enkele onderdelen van het programma dat Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie Het Groene Wiel uit Wageningen aanbiedt. We gebruiken bijvoorbeeld leskisten en maken een excursie naar een kinderboerderij.
 

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)