Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

taal & rekenen

  • Wij werken met de taalmethodes Veilig stap voor stap en Leespraat. Onze rekenmethode heet De Rekenboog.
 
Mondelinge taal
Leren communiceren met gebaren, woorden, picto’s, gesproken taal begrijpen en gebruiken (zinsbouw, denkrelaties, rijmen, geheugen).
 
Lezen
Begrijpend lezen (picto’s), begrijpend luisteren, leesbegrippen, woord en teksten en lezen van boeken. Als gewoon lezen niet lukt, kijken we naar alternatieve manieren zoals signaallezen.
 
Schriftelijke taal
Letters schrijven, handschriftontwikkeling, spellen en tekstverwerken op de computer.
 
Rekenen
Vergelijken van hoeveelheden, de telrij, cijfers en getallen, rekensommen, klokkijken, meten en wegen en geld rekenen.
 

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)