Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

ondersteunend personeel

Administratief medewerker
Deze voert administratieve werkzaamheden uit voor de school.              

Nelly Leiwakabessy (ma middag, di middag, do middag)                                
Vera Prins (vrij ochtend)
Conciërge
De conciërge is verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan het gebouw, de tuin en algemene technische ondersteuning.

Aart Romijn - ma, di, woe, do: 8.00 - 12.00 uur    
Intern begeleider
Deze begeleidt en coördineert het team bij het geven van extra zorg aan kinderen.

Ingrid Tollenaar (ma , di, do, vrij) Op do en vrij is Ingrid werkzaam als leerkracht en derhalve pas na 14.45 bereikbaar.
Logopedist
De logopedist ondersteunt het team als communicatiespecialist. Verzorgt observaties en screening van kinderen op het gebied van totale communicatie. Zie logopedie.

Froukje Boschma (ma, di en woe- ochtend)
Orthopedagoog
De orthopedagoog neemt psychologisch onderzoek bij de leerlingen af en ondersteunt het team als specialist op het gebied van opvoeding en omgang met kinderen met een bijzondere hulpvraag.

Ilona Quaijtaal (di, vrij 1x per 14 dagen)
Psychologisch medewerker
Deze onderzoekt kinderen en adviseert het team.

Ellen Faber (do ochtend)
Vakleraar bewegingsonderwijs
De vakleraar geeft gymlessen en ondersteuning van het team als specialist motoriek. De vakleraar Bouke Bisschop is ook benaderbaar voor tips en adviezen over vrijetijdsbesteding. Hij stimuleert het gehandicaptensporten in de gemeente Ede. Verschillende sportclubs hebben al een g-team dat door hem wordt ondersteund. Deze taak is ontstaan vanuit het project Special Heroes.


Cedric Nieuwenhuis (dinsdag)

Bouke Bisschop ( donderdag )
Externen (niet in dienst van de school)

Fysiotherapeut

       Is verantwoordelijk voor individuele 
behandeling en adviseert het team.
Naam:Saskia Stroomberg
Schoolarts :
- Is verantwoordelijkvoor de medische gegevens en medisch onderzoek.
- De schoolarts kan adviseren bij specifieke hulpvragen van leerlingen.
- Als zich een (sociaal-,medische-) hulpvraag voordoet is het inzetten van de schoolarts zinvol. Voorbeelden voor mogelijke inzet zijn: signalering misbruik/fysiek geweld, hoge psychische nood.   
       Met de schoolarts wordt nauw samengewerkt. De schoolarts is er voor alle leerlingen van de school. 
Kinderen worden regulier 2x gezien (door een verpleegkundige): bij 5 en 11 jaar.
Er kunnen daarnaast aanmeldingen plaatsvinden voor het spreekuur. Ouders, school of externe contacten
kunnen dit doen. De schoolarts is breed inzetbaar voor sociaal medische zaken. De arts is 
onafhankelijk. Er kan van de arts gebruik worden gemaakt bij verzuimproblematiek. Dit kan ook op verzoek
van de leerplicht. Een schoolarts mag ook bij andere artsen om gegevens vragen.
Procedure: - De leerling wordt aangemeld bij de GGD
            - Er volgt een oproep voor de leerling en evt. ouders
            - Indien nodig wordt toestemming gevraagd aan ouders voor het opvragen van informatie
            - De schoolarts vormt een beeld
            - Met toestemming volgt er een terugkoppeling naar bv. de leerplichtambtenaar of de CvdB.
Het spreekuur vindt plaats op school
Naam: Nienke van Schaik
Schoolmaatschappelijk werker MEE Veluwe
- Ondersteunt bij hulpvraagverduidelijking
- Verzorgt een brugfunctie tussen ouders en school (o.a. huisbezoek indien gewenst)
- Denkt mee in casussen/situaties van leerlingen op vraag van IB-er/voorzitter CvdB i.v.m. consultfunctie.
Naam: Marcel Naus 

Het team

:

Help (nieuw venster)