Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Doelgroepen

  • Onze leerlingen zijn in de eerste plaats gewoon kinderen: ze kunnen veel zelf en hebben bij andere zaken hulp nodig.

Leer-, vormings- en ontwikkelingsgebieden

Ieder kind is in staat zich te ontwikkelen, te leren. Alleen de manier waarop is heel verschillend. Wat de leerstof aangaat sluiten we zoveel mogelijk bij de ontwikkeling en de leeftijd van de leerlingen aan. In het schoolplan staan de leergebieden verder uitgewerkt. Dit plan kunt u op school inzien.

Kenmerken van autistisch spectrum stoornissen

Voor het geven van onderwijs aan leerlingen met kenmerken van autistisch spectrum stoornissen (ASS) is speciale deskundigheid nodig. Binnen onze school is deze expertise teambreed aanwezig. 
 
Onze school is steunpuntschool op het gebied van ASS voor de andere scholen binnen de regio.
 

Voor onze leerlingen betekent dit:
- aanwezige expertise en deskundigheid autisme
- de gehele school hanteert pictosysteem
- gebruik van de TEACCH-methode

Onze school

:

Help (nieuw venster)