Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Onderwijs

  • De Wegwijzer werkt vanuit twee uitgangspunten: adaptief en opbrengstgericht onderwijs.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs gaat uit van drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.
 
1 Relatie = welkom zijn
Kinderen ervaren dat ze erbij horen, mee mogen doen en dat anderen met hen willen spelen en werken.
 
2 Autonomie = ruimte krijgen
De ontwikkeling van autonomie wordt gestimuleerd wanneer kinderen zelf beslissingen mogen nemen, zelf kunnen kiezen en verantwoordelijkheid mogen dragen voor hun initiatieven en activiteiten.
 
3 Competentie = voor vol worden aangezien
Kinderen ontwikkelen gevoelens van competentie als ze merken dat ze zich capabel en voor hun taak berekend voelen, ze prestaties leveren en daarvoor waardering krijgen van anderen. 

Opbrengstgericht onderwijs

Het belangrijkste dat ouders en verzorgers van school verwachten is goed onderwijs. Goed onderwijs is afgestemd op en passend bij de onderwijsbehoeften van een leerling.
Het onderwijsaanbod voor een leerling is passend en afgestemd als er goed antwoord wordt gegeven op de volgende drie vragen:
 
1. Maakt de leerling voldoende groei door?
2. Ontstaan er geen gaten in het onderwijs?
3. Is het welbevinden van de leerling in orde?
 
Het onderwijs op De Wegwijzer wordt vormgegeven door middel van zorgvuldig samengestelde onderwijszorgprogramma’ s die op elkaar aansluiten en elkaar
aanvullen. In de onderwijs-zorgprogramma’s worden leerlingen uitgedaagd om actief te zijn.
 
 

Onze school

:

Help (nieuw venster)