Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Onze school

  • De Wegwijzer is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking (ZML-MG). De Wegwijzer maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten.
 
De Wegwijzer gaat uit van de kracht die in iedere leerling zit. Wij zijn een school die het best passend onderwijs en de bijkomende zorg biedt voor onze leerlingen, met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven​.
Leerlingen worden ingedeeld in leerroutes met gekoppelde doelen en leerlijnen en voor elke leerling is een toekomst ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS) heeft hierbij een goede meerwaarde.

Schoolprofiel 

Ons doen en laten in de keuzes die we maken, zijn verankerd in de protestants-christelijke identiteit van de school. Iedereen is welkom bij ons. Onze school staat open voor kinderen van alle levensbeschouwingen en godsdiensten. Wij verwachten van kinderen, teamleden en ouders dat ze respect hebben voor elkaar.
 
Onze school telt met ingang van het cursusjaar 86 leerlingen. Het team telt 41 medewerkers. 

Zelfstandig 

Onze motto´s zijn: Uw kind kan meer…! en Samen laten we elk kind groeien. We begeleiden de leerlingen zo veel mogelijk bij hun ontwikkeling om tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid te komen. Daarom begeleiden wij hen bij alledaagse vaardigheden, die vallen onder wonen, werken en vrije tijd. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door het zorgteam (waaronder de commissie voor de begeleiding).
​​

Onze school

:

Help (nieuw venster)