Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Medezeggenschapsraad

  • De medezeggenschapsraad (mr) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholen) vastgestelde raad die op iedere school bestaat en fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.
In de mr zitten twee vertegenwoordigers van ons personeel en twee ouders van onze leerlingen. De mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directie de instemming of het advies van de mr voor nodig heeft.
Daarnaast heeft de mr initiatiefrecht. Dit betekent dat de mr aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.
De mr vergadert minstens vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door alle ouders en personeelsleden bijgewoond worden. In de agenda vindt u de data.
Reglement
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.
 

medezeggenschapsraad

:

Help (nieuw venster)