Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

mr-platform

  • Drie keer per jaar is er een mr-platform bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s.
Het doel is informatieuitwisseling over onderwerpen die van toepassing zijn voor het merendeel van de aangesloten scholen.
 
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.

medezeggenschapsraad

:

Help (nieuw venster)