Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Veilig op school

  • Een veilige school is een school waarin alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren.
 
De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige en veilige manier met elkaar omgaan. 

Protocol Veilig op school

Om het bovenstaande te realiseren heeft stichting De Onderwijsspecialisten richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. Dit protocol ligt bij de administratie ter inzage. Hierin staat aangegeven hoe er in de verschillende situaties van grensoverschrijdend gedrag gehandeld moet worden. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema's zoals bijvoorbeeld pesten en werken we met de weerbaarheidstraining Rots en Water.
 
In het protocol komen de volgende gedragingen aan de orde:
- verbale agressie en intimidatie
- fysieke agressie en intimidatie
- vernieling
- diefstal
- seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf
- pesten (waaronder ook cyberpesten)
 -discriminatie 

Arbo en brandveiligheid

Ook zijn wij continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbo en brandveiligheid van het gebouw. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties hierbij zo goed mogelijk te laten verlopen.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)