Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

klachtenregeling

 • Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds.
Dit kan er toe leiden dat u als ouder een klacht wilt indienen. Dit is een vervelende en ongewenste situatie, voor u als ouders, maar zeker ook voor de school. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen.
Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:
 1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor
  van uw kind bespreken.
 2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
 3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten.
  T 026 - 3537480
 4. Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie.
  T 0348 - 40 52 45

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)