Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

schorsing & verwijdering

  • Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag, kan het voorkomen dat we een leerling van school sturen.
Er is dan meestal sprake van een schorsing, die tijdelijk is. Maar als het om een situatie gaat waarin de veiligheid van andere leerlingen of het personeel in het geding is, of er om andere redenen een onhoudbare situatie is ontstaan, kan het ook om een verwijdering gaan.
 
De beslissing over verwijdering van een leerling neemt altijd het schoolbestuur. Voordat deze zo’n besluit neemt, horen ze eerst de groepsleraar of mentor en de ouders. Als het besluit is genomen, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet eerst proberen een andere school te vinden. Alleen als dat niet lukt - en daar moet het schoolbestuur ten minste acht weken zijn best voor doen - mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren.
 
Neemt het schoolbestuur een dergelijk besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan
bij de rechter.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)