Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

verzekering

  • Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Verzekering door school
Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering.
De verzekering is van toepassing:
  • tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gedurende de openstelling van school en als er toezicht is van onderwijzend personeel.
  • tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
  • gedurende excursies, vervoer, stages, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
De schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden en geeft u zo spoedig mogelijk bij de administratie van de school op. Voor leerlingen die op stage zijn, sluit de school een stage verzekering​ af.
Verzekering door ouders
De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing. Ook het dragen van bril/hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)