Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

handig om te weten

Hoofdluis
Ons hoofdluisbeleid volgt het protocol Hoofdluisbestrijding van Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) met een eigen aanvulling, zoals verwoord in de groepsmap.
 
Sponsoring 
De Wegwijzer maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten in schoolverband waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt. 
 
Kleding
Van leerlingen en personeel verwachten we dat ze op school kleding dragen volgens algemeen geldende fatsoensnormen. 
 
Mobiele telefoon
Hiervoor geldt als regel: mobiele telefoons staan tijdens schooltijd uit en bergen we op in het kluisje in de klas.
 
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Graag een gezonde traktatie zoals fruit, kaas of worst.
Daarna mag uw kind (eventueel) in de andere groepen rondgaan om de felicitaties van de teamleden in ontvangst te nemen. Zij krijgen daarvoor een grote kaart waar de teamleden een felicitatie op zetten.
Weeralarm 
Wanneer er door het KNMI een dag van te voren een weeralarm wordt afgegeven, beslist u zelf of u uw kind naar school laat gaan. Als u besluit uw kind niet te laten gaan, dient u dit telefonisch aan ons door te geven en zelf eventuele maatregelen te treffen voor afmeldingen van het vervoer.
Bij een weeralarm op de dag zelf neemt de directeur een besluit hoe er mee om te gaan. Een aantal gemeentes heeft ouders/verzorgers geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm.
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)