Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

schooltijden

 • De schooltijden op De Wegwijzer zijn als volgt:
 
 • Maandag: 08.40 - 14.30 uur​
 • Dinsdag:  08.40 - 14.30 uur
 • Woensdag: 08.40 - 12.45 uur
 • Donderdag: 08.40 - 14.30 uur
 • Vrijdag: 08.40 - 14.30 uur (onderbouw tot 12.45 uur) 
Overblijven
Alle leerlingen blijven tussen de middag over op school. Zij nemen hiervoor zelf hun eten en drinken mee.  
 
Pauze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle leerlingen hebben pauze van 10.30 tot 10.45 uur en van 12.30 tot 13.00 uur. Tijdens de pauzes is er op het schoolplein voldoende toezicht.
 
Onderwijstijd
Het is wettelijk bepaald dat leerlingen over de totale schoolloopbaan van 8 jaar gemiddeld 940 uren onderwijs per jaar horen te volgen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn daarop gebaseerd.
 
In sommige gevallen zullen leerlingen op medische indicatie niet aan het minimum aantal lesuren voldoen. Bij de Onderwijsinspectie vragen we dan dispensatie aan.

Gespecialiseerde kinderopvang
Tijdens vakanties en op werkdagen buiten schooltijd is opvang voor onze leerlingen mogelijk. Hiervoor zorgen medewerkers van de zorginstelling 's Heeren Loo en de Buitenschoolse opvang Spelenderwijs. Bel voor meer informatie met de Klantcontact
's Heeren Loo. T: 088-10 037 30 30

Praktisch

:

Help (nieuw venster)