Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

 
vakantie
van
t/m
Herfstvakantie 
22 oktober
26 oktober
Kerstvakantie
24 december
4 januari                          
Voorjaarsvakantie
25 februari
1 maart
 
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag 
 
Meivakantie
 
19 april
2 april 2 april 
27 april 

29 april
 
 
 
 

10 mei
Hemelvaartsdag
Pinksteren
30 en 31 mei     
10 juni

 

 

Zomervakantie
22 juli 
30 augustus

Studiedagen
Het team heeft vijf studiedagen dit jaar. Als er een studiedag plaatsvindt, zijn de leerlingen vrij. De studiedagen zijn 14september 2018, 26 november 2018, 21 december  2018, 23 januari 2019, 2 april 2019 en 5 juli 2019
Extra verlof
Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind extra verlof krijgen:
 • Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging (1 dag);
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan (voor de duur van de verplichting);
 • Verhuizing (1 dag);
 • Het bijwonen van het huwelijk van familie t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
 • Bij ernstige ziekte van familie t/m de 4e graad (duur in overleg);
 • Bij overlijden van familie t/m de 4e graad (duur in overleg);
 • Bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • Bij 12½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen (met uitzondering van extra verlof voorafgaand of aansluitend aan een vakantie).
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer op grond van de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is om in de schoolvakantie op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen wordt een werkgeversverklaring gevraagd.
Een verzoek voor extra verlof moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directie aangevraagd worden. Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar. Als u zonder toestemming uw kind thuishoudt of zonder bericht/toestemming eerder op vakantie gaat is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.   
Geen verlof
De school mag geen verlof geven voor:
 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Vakantie in een goedkopere periode;
 • Een uitnodiging van familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • Verlof voor één kind omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn.
​​​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)