Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financieel

 • De school organiseert allerlei activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling stimuleren en verdiepen.
 
Denkt u bijvoorbeeld aan excursies, bezoeken van tentoonstellingen, musea en voorstellingen. Maar ook aan sportdagen en feesten. Deze extra activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage.
 
Ouderbijdrage
Voor de ouderbijdrage wordt vrijwillig een bijdrage van € 25,00 per jaar gevraagd.
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een schriftelijke overeenkomst, waarin u kunt aangeven of en welk bedrag u wilt bijdragen. U kunt dus zelf de activiteit(en) en het bedrag/de bedragen bepalen.
 
Dit geld wordt ook gebruikt om sprekers op ouderavonden te financieren, bij te dragen in de kosten van projectactiviteiten of een attentie te geven bij ziekte of afscheid van mensen die nauw zijn betrokken bij de school.
Voor deelname aan het kamp en excursies vragen we een bijdrage van maximaal 
75,00. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor uw kind.
 

Financieel

:

Help (nieuw venster)