Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ambulante begeleiding

 • Ambulante begeleiding is ondersteuning voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben en toch regulier onderwijs volgen.
De ambulant begeleider ondersteunt ook de leerkracht en het schoolteam. Afhankelijk van de hulpvraag richt de ambulant begeleider zich op:
 • het geven van informatie over de aard van de beperking of ziekte en de consequenties daarvan voor het onderwijs;
 • het geven van voorlichting over en adviseren bij de keuze van remediërende programma's, leer- en hulpmiddelen; 
 • het adviseren bij het maken van handelingsplannen, uitvoeren van observaties en de bespreking daarvan; 
 • het adviseren over en begeleiden van aanvragen van aangepaste leermiddelen; 
 • het helpen bij het ontwikkelen van speciale programma's; 
 • collegiale ondersteuning, ook voor leerkrachten en zorggroepen.

Begeleidingsplan

Samen met de leerkracht en intern begeleider, en in nauw overleg met u als ouder, stelt de ambulant begeleider een begeleidingsplan op.

Indicatie

Uw kind komt in aanmerking voor ambulante begeleiding als hij of zij door de Commissie voor de Indicatiestelling is geïndiceerd.
Meer informatie over ambulante begeleiding vindt u op de website van De Onderwijsspecialisten.

de onderwijsspecialisten

:

Help (nieuw venster)