Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Wegwijzer
  Bunschoterweg 2a
  6711 CJ Ede
  T 0318 - 65 47 43
  info@wegwijzer-ede.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

 • We hechten veel waarde aan samenwerking met ouders.
Op De Wegwijzer is er op verschillende vlakken sprake van ouderparticipatie: er zijn ouderavonden, er is een ouderraad en er zijn ouders die meer praktisch helpen. 
Ouderavond 
Elk schooljaar worden er twee ouderavonden en een informatieavond georganiseerd. Ook krijgt u de gelegenheid om de eerste schooldag een kijkje in de klas te nemen. In de nieuwsbrief en op de website vindt u hierover meer informatie.
 
Ouderraad 
Onze school heeft een ouderraad die als doel heeft het contact tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad fungeert als (mee-)denktank, organiseert informatieavonden en biedt hulp bij het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op het onderwijs. Voor zijn activiteiten vraagt de ouderraad een kleine financiële bijdrage.
 
Samenstelling
 • Namens school; Mevrouw D. van der Waal
 • Mevrouw A. Schouten
 • Mevrouw C. Hardeman
 • Mevrouw F. Bekker

Ouders

:

Help (nieuw venster)