Leerklimaatonderzoek De Wegwijzer

Voor de zomer van 2018 heeft de Wegwijzer in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen.

Augustus 2018 

Dr. G.H.P van der Helm, drs. Karin Putman 

Voor de zomer van 2018 heeft de Wegwijzer in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen. Het leerklimaat is bepalend voor de cognitieve- sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische ontwikkeling. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten en klasse-observaties 

Uit de resultaten is gebleken dat binnen de Wegwijzer in vergelijking tot andere scholen voor speciaal onderwijs een zeer positief leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn volgens de leerlingen zeer responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen en streven naar eegoede ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele leerlingen en deze rapporteren dan ook veel groei en veiligheid en een fijne atmosfeer is de klasEr is weinig sprake van verstorend gedrag. De resultaten zijn dermate positief dat de Wegwijzer qua klimaat gerust gekarakteriseerd mag worden als een excellente school voor speciaal onderwijs. 

De Wegwijzer streeft ernaar regelmatig leerklimaatonderzoek te doen om deze kwetsbare groep leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de docenten van de school daarin te ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk.  

Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool Leiden, drs. Geke Klapwijk coördineert vanuit het Expertisecentrum Jeugd de onderzoeken samen met drs. Karin Putman vanuit De Onderwijsspecialisten.