Terugblik schooljaar 2018-2019

Nieuws uit de school

De laatste schoolweken van het schooljaar 2018-2019 zijn ingegaan. Een gezellige periode met diverse activiteiten waar de leerlingen lang naar uit hebben gekeken.

Zo kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd schoolkamp voor de groepen Klaver, Zonnebloem, Lavendel en de thuisnabije groep Barneveld. Drie geweldige dagen met tal van creatieve activiteiten en veel sport en spel. En dan blijkt weer tijdens de afsluitende “bonte avond” dat onze leerlingen over vele uiteenlopende talenten beschikken! U leest er in deze nieuwsbrief meer over. Ook de schoolreis en de ’s HeerenLoo Doe Dag (voor de onderwijs-zorg groepen) staan nog op het programma. Voor de eindgroepen wordt de laatste schoolweek een week om naar uit te kijken, want dan vindt de musical en het eindfeest plaats.

Deze laatste weken staan ook in het teken van terugkijken en vooruit kijken: nieuwe plannen maken voor het nieuwe schooljaar. Het leerlingenaantal van de school blijft stabiel, zodat we het volgend schooljaar het aantal groepen op 9 kunnen handhaven: 8 groepen binnen De Wegwijzer en 1 thuisnabije groep op locatie De Vogelhorst te Barneveld. De evaluatieavond met personeel en ouders van deze groep heeft uitgewezen dat het eerste jaar zeer succesvol en naar volle tevredenheid van ieder is verlopen. Wij blijven dan ook deze unieke samenwerking met De Vogelhorst en het Samenwerkingsverband (die dit mede mogelijk maakt) continueren. Geheel anders ligt dit met de samenwerkingsplannen binnen Ede. Hier liggen al geruime tijd plannen om samen met SBO De Regenboog en eventueel een reguliere basisschool de samenwerking aan te gaan. In de verdere concretisering daarvan blijkt huisvesting voorlopig een onoplosbaar probleem te zijn; er kan binnen de gemeente Ede geen geschikte en passende locatie gevonden worden. Wij blijven zoeken naar een oplossing.

Binnen ons ontwikkelthema “ouderparticipatie” hebben we de afgelopen maanden flinke stappen voorwaarts kunnen zetten. Onze interne werkgroep heeft een aantal effectieve acties uitgezet. Die hebben er o.a. toe geleid dat we direct na de zomervakantie het schooljaar op gaan starten met “start gesprekken”; samen met u als ouder(s)/verzorger(s). U krijgt hier voor de vakantie nog nadere informatie over.

Verder nemen we afscheid van juffr. Marie-Anne van Muyen; leerkracht van groep Zonnebloem. Na 17 jaar verbonden te zijn geweest aan De Wegwijzer gaat zij van haar welverdiende pensioen genieten. Wij danken haar voor haar ruime inzet en betrokkenheid en wensen haar veel geluk toe voor de toekomst. Gelukkig hebben wij voor onze ontstane vacatures 2 nieuwe ervaren leerkrachten kunnen vinden. M.i.v. het nieuwe schooljaar zullen Gerdien van Prooijen en Marjolein de Man ons team komen versterken. Welkom en veel succes toegewenst!

Maar voordat dit nieuwe schooljaar begint sluiten we de komende weken eerst nog het lopende schooljaar af en wacht ons de welverdiende zomervakantie.

Een fijne tijd toegewenst!

Chris Adriaansen,
Directeur