Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport en cultuur nemen een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs en sommige leerlingen krijgen zwemlessen. Daarnaast neemt onze school jaarlijks deel aan verschillende sportdagen in de regio.

Onze school werkt al enkele jaren samen met het landelijke sportprogramma Special Heroes. Het doel hiervan is de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. U leest meer over Special Heroes op www.specialheroes.nl. U kunt ook contact opnemen met de vakleraar bewegingsonderwijs Bouke Bisschop: M 06 – 51 57 99 45 / b.bisschop@toekomst-ede.nl

Ons grootste schoolplein is ‘Schoolplein14’, een plein van de Johan Cruijff Foundation. Er zijn speciale coatings op het plein aangebracht die uitdagen tot bewegen. Een pleinwacht begeleidt de spellen die daar worden gespeeld.