Handelingsplanning

We plaatsen iedere leerling in de hoogst haalbare leerroute. In de groepsbespreking (twee keer in het jaar) bespreken de groepsleiding en intern begeleider of de leerling nog in de goede leerroute zit. Bij de handelingsplanevaluatie bespreken we dit met de ouders.

Op basis van de leerroutes van de leerlingen stelt de leraar elk halfjaar doelen per vakgebied. De leraar bundelt deze doelen tot een groepsplan. Tijdens de groepsbespreking wordt het groepsplan geëvalueerd met de groepsleiding en intern begeleider en worden stappen gezet om het groepsplan op te stellen voor de volgende periode. Hierbij wordt er gekeken of de gestelde doelen overeenkomen met de leerroute en het ontwikkelingsperspectiefplan, en welke didactische middelen moeten worden ingezet. Zo nodig wordt hiervoor overige expertise ingeroepen, bijvoorbeeld van een orthopedagoog.