Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs

Leerlingen uit leerroute 4 met als uitstroomprofiel arbeid kunnen doorstromen naar het praktijkonderwijs. Of dit lukt verschilt per kind en hangt af van een aantal factoren. Leerlingen die ervoor in aanmerking komen, bereiden we goed voor met een passend onderwijsaanbod. We werken hierbij goed samen met de praktijkscholen uit onze regio. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.