Uitstroom

De meeste van onze leerlingen stromen uit als ze 12 of 13 jaar zijn. Ze zijn dan toe aan de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Veel van onze leerlingen stromen uit naar De Toekomst, school voor voortgezet speciaal onderwijs in Ede. Met deze school werken we nauw samen, zodat de overgang soepel verloopt. We werken ook nauw samen met de andere scholen waar onze leerlingen naar uitstromen. Als uw kind onze school gaat verlaten of uitstroomt, overleggen we dit op tijd met u.

 

 

2016 - 2017

2015 - 2016

Aantal totaal

27

17

Ander speciaal onderwijs

3,7%

11,8%

Voortgezet speciaal onderwijs

70,3%

64,7%

Regulier + speciaal basisonderwijs

7,4%

5,9%

Praktijkonderwijs

3,7%

17,6%

Overig

14,9%

0%