Voor ouders

Ouders nemen een centrale plaats in binnen De Wegwijzer. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. Samen volgen we de ontwikkeling van de leerling, leren we de mogelijkheden van de leerling kennen en leren we hiermee omgaan. Er is dagelijks contact met school mogelijk bij het wegbrengen van uw kind, telefonisch (voor of na schooltijd), via het contactschriftje of via de klassensite.

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.