Mobiele telefoon

Hiervoor geldt als regel: mobiele telefoons staan tijdens schooltijd uit en bergen we op in het kluisje in de klas.

Sponsoring 

De Wegwijzer maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten in schoolverband waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt.

Kleding

Van leerlingen en personeel verwachten we dat ze op school kleding dragen volgens algemeen geldende fatsoensnormen.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Graag een gezonde traktatie zoals fruit, kaas of worst. Daarna mag uw kind (eventueel) in de andere groepen rondgaan om de felicitaties van de teamleden in ontvangst te nemen. Zij krijgen daarvoor een grote kaart waar de teamleden een felicitatie op zetten.

Weeralarm

Wanneer er door het KNMI een dag van te voren een weeralarm wordt afgegeven, beslist u zelf of u uw kind naar school laat gaan. Als u besluit uw kind niet te laten gaan, dient u dit telefonisch aan ons door te geven en zelf eventuele maatregelen te treffen voor afmeldingen van het vervoer. Bij een weeralarm op de dag zelf neemt de directeur een besluit hoe er mee om te gaan. Een aantal gemeentes heeft ouders/verzorgers geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm.