Samenwerking

Vanuit de school vindt samenwerking met andere organisaties plaats. Denk bijvoorbeeld aan het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, verschillend speciaal onderwijs, zorgaanbieders (kindercentra, zorg- en wooninstellingen) en organisaties met specialisme in bijvoorbeeld epilepsie of autisme. Door de samenwerking kan de expertise voortdurend worden gedeeld en uitgebreid ten voordele van de leerling.

 

De Onderwijsspecialisten

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Scholen van De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben.

Bekijk de website van De Onderwijsspecialisten

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in de regio en is onder meer verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van leerlingen in het speciaal onderwijs. Om dit te realiseren werken alle scholen binnen een regio samen in een samenwerkingsverband. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in hun regio, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte.

De Wegwijzer maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Op de website van het samenwerkingsverband kunt u meer informatie over passend onderwijs en de toelaatbaarheidsverklaring vinden.

Bekijk de website van het samenwerkingsverband Ga naar de website van Passend Onderwijs

Wij werken samen met de volgende partners:

's Heeren Loo

De 's Heeren Loo Zorggroep biedt op verschillende locaties in Nederland ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Van ambulante zorg bij cliënten thuis tot 24-uursopvang op woonlocaties. Van dagbesteding in de vorm van ontspanning, sport en recreatie tot werken in een bedrijf.

Bekijk de website van 's Heeren Loo

Gespecialiseerde kinderopvang

Tijdens vakanties en op werkdagen buiten schooltijd is opvang voor onze leerlingen mogelijk. Hiervoor zorgen medewerkers van de zorginstelling 's Heeren Loo en de Buitenschoolse opvang Spelenderwijs.

Bel voor meer informatie met Klantcontact 's Heeren Loo:

0800 3 55 55 55

Hoofdlocatie Wekerom

Bezoekadres

Apeldoornseweg 60
6733 SC Wekerom

Postadres

Postbus 75
6710 BB Ede

T 0318 - 59 35 93

F 0318 - 59 35 99