Vrijwilligers

We zijn erg blij met vrijwilligers in de school. Zo zijn er vrijwilligers die leerlingen individueel begeleiden bij het lezen en vrijwilligers die leerlingen vervoeren naar het zwembad. Het belang van deze betrokkenheid is onomstreden.