Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Leerlingen op De Wegwijzer zijn 4 tot en met 13 jaar. Zij hebben extra ondersteuning nodig vanwege hun verstandelijke of meervoudige beperking 

Best passende onderwijs 

Uw kind kan meer! Samen laten we elk kind groeien. Dat zijn de motto’s van De Wegwijzer. Onze leerlingen krijgen het best passende onderwijs en de bijkomende zorg. Ook begeleiden wij ze zo veel mogelijk bij hun ontwikkeling, bijvoorbeeld in alledaagse vaardigheden. Met als doel dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Wij gaan hierbij uit van de kracht die in iedere leerling zit. 

De Wegwijzer in beeld

     

Iedereen is welkom 

De Wegwijzer telt ruim 80 leerlingen en ruim 40 medewerkers. Wij zijn een protestants-christelijke school, wat terug te zien is in ons doen en laten in de keuzes die we maken. Iedereen is welkom bij ons: onze school staat open voor kinderen van alle levensbeschouwingen en godsdiensten. Wij verwachten van kinderen, teamleden en ouders dat ze respect hebben voor elkaar. 

Veiligheid

Een veilige school is een school waarin alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren. De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige en veilige manier met elkaar omgaan.

Protocol Veilig op school

Om het bovenstaande te realiseren heeft stichting De Onderwijsspecialisten richtlijnen vastgelegd in het protocol 'Veilig op school'. Dit protocol ligt bij de administratie ter inzage. Hierin staat aangegeven hoe er in de verschillende situaties van grensoverschrijdend gedrag gehandeld moet worden. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema's zoals bijvoorbeeld pesten en werken we met de weerbaarheidstraining 'Rots en Water'.

Bekijk het protocol 'Veilig op School'